เกี่ยวกับเรา

ThaiRig Store

ThaiRig Store เริ่มต้นมาจาก ในต้นปี 2017 วันหนึ่งที่ช่างภาพและช่างภาพวีดีโอที่เป็นเพื่อนกัน ได้สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมในการถ่ายวีดีโอ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลและสนใจอุปกรณ์เกี่ยวกับ Cage ที่สามารถติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เพื่อช่วยให้ถ่ายวีดีโอได้ดีขึ้น ที่คุณภาพดี ราคาไม่แพง

จึงได้เกิด ThaiRig Store ขึ้นมา เป็นร้านขายอุปกรณ์ ถ่ายวีดีโอ ภาพยนตร์ DSLR Mirrorless online

  • สินค้ามีคุณภาพ
  • บริการแนะนำ ปรึกษาขอมูล เป็นกันเอง
  • ส่งของไว แพคของอย่างดี ปลอดภัย