การจัดส่งสินค้า

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

ไม่มีราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
ค่าบริการในการจัดสั่งสินค้า 50 บาท ทั่วประเทศ

ระยะเวลาในการส่งสินค้า

กรุงเทพ  ภายใน 2-3 วัน
ต่างจังหวัด ภายใน 3-5 วัน